Хууль, эрх зүй

Үндэсний шигшээ багийг бүрдүүлэх спортын төрлийг сонгох, санхүүжүүлэх журам

Үндэсний шигшээ багийг бүрдүүлэх спортын төрлийг сонгох, санхүүжүүлэх журам

Ёс зүйн дэд хороог шинэчлэн байгуулах тухай

Ёс зүйн дэд хороог шинэчлэн байгуулах тухай

Дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах журам

Дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах журам

2024 оныг Бүсчилсэн хөгжлийг дэмжих жил болгон зарлах тухай

2024 оныг Бүсчилсэн хөгжлийг дэмжих жил болгон зарлах тухай

Baku outcome document Fit for life alliance (MINEPS VII) -Бакугийн үр дүнгийн баримт Fit for life alliance (MINEPS VII)

Baku outcome document Fit for life alliance (MINEPS VII) -Бакугийн үр дүнгийн баримт Fit for life alliance (MINEPS VII)

Спорт дахь охид эмэгтэйчүүдийн эсрэг хүчирхийлэлтэй тэмцэх нь

Спорт дахь охид эмэгтэйчүүдийн эсрэг хүчирхийлэлтэй тэмцэх нь

International Charter of Physical Education, Physical Activity and Sport - Бие бялдрын боловсрол, Идэвхтэй хөдөлгөөн, спортын Олон улсын харти. Баталсан байгууллага: UNESCO-MINEPS

International Charter of Physical Education, Physical Activity and Sport - Бие бялдрын боловсрол, Идэвхтэй хөдөлгөөн, спортын Олон улсын харти. Баталсан байгууллага: UNESCO-MINEPS

Physical activity - Идэвхтэй хөдөлгөөний зөвлөмж. Баталсан байгууллага: UN-WHO

Physical activity - Идэвхтэй хөдөлгөөний зөвлөмж. Баталсан байгууллага: UN-WHO

Global action plan on physical activity 2018-2030 - Идэвхтэй хөдөлгөөний олон улсын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 2018-2030 баталсан байгууллага UN-WHO

Global action plan on physical activity 2018-2030 - Идэвхтэй хөдөлгөөний олон улсын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 2018-2030 баталсан байгууллага UN-WHO