Спортын бодлогын хэрэгжилтийн хэлтэс

Салбарын хуультогтоомж,бодлого, хөтөлбөр, төслийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, спортынтэмцээн,наадмын зохион байгуулалтыг боловсронгуй болгох, арга зүйн зөвлөгөөөгөх,дэмжлэг үзүүлэх үндсэн үүрэг хүлээнэ.
Энэ нэгжийн үйл ажиллагааны чиг үүрэг нь спортын сургалт дасгалжуулалтадшинжлэхухааны дэвшилтэт технологийг нэвтрүүлэх, сургалт- дасгалжуулалтынорчин,хэрэглэл материалын стандартыг боловсруулж батлуулах, мөрдүүлэх,дасгалжуулагч,тамирчны хөгжлийг дэмжих, тэмцээ^ наадмын тогтолцоогболовсронгуй болгох,спортын цол зэрэг олгох, хяналт тавих үйл ажиллагаагхэрэгжүүлэх, үндэснийспортын өв соёл, хэв маягийг хадгалж хөгжүүлэх ажлыгзохион байгуулах, спортынтөрийн бус байгууллагуудын чадавхыг сайжруулж, хамтынажиллагааг хэрэгжүүлнэ.

                                                       СПОРТЫН БОДЛОГЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ХЭЛТЭС

Хэлтсийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч

Б.Нямсүрэн

 264136

nyamsuren@sport.gov.mn

Спортын холбоо, клубийн спортын хөгжлийн бодлогын хэрэгжилт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Б.Нямсүрэн

 264136

 

 nyamsuren@sport.gov.mn

Спортын тэмцээн, наадмын тогтолцоо, зохион байгуулалтын бодлогын хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн

Салбарын стандартын хэрэгжилт , спортыг дэмжих сангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэнСпортын цол зэрэг, мөнгөн шагнал, урамшууллын бодлогын хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн

Б.Баярхүү

bayarkhuu@sport.gov.mn

Аймаг, нийслэлийн биеийн тамир, спортын байгууллагын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

М.Наранбадрах


naranbadrakh@sport.gov.mn
 

Үндэсний болон баг, өвлийн спортын бодлогын хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн

 

Хуваалцах: