Спортын бодлогын хэрэгжилтийн хэлтэс

Салбарын хууль тогтоомж, бодлого, хөтөлбөр, төслийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, спортын тэмцээн, наадмын зохион байгуулалтыг боловсронгуй болгох, арга зүйн зөвлөгөө өгөх, дэмжлэг үзүүлэх үндсэн үүрэг хүлээнэ.
Энэ нэгжийн үйл ажиллагааны чиг үүрэг нь спортын сургалт дасгалжуулалтад шинжлэх ухааны дэвшилтэт технологийг нэвтрүүлэх, сургалт- дасгалжуулалтын орчин, хэрэглэл материалын стандартыг боловсруулж батлуулах, мөрдүүлэх, дасгалжуулагч, тамирчны хөгжлийг дэмжих, тэмцээ^ наадмын тогтолцоог боловсронгуй болгох, спортын цол зэрэг олгох, хяналт тавих үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх, үндэсний спортын өв соёл, хэв маягийг хадгалж хөгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, спортын төрийн бус байгууллагуудын чадавхыг сайжруулж, хамтын ажиллагааг хэрэгжүүлнэ.

СПОРТЫН БОДЛОГЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ХЭЛТЭС

Хэлтсийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч

Б.Нямсүрэн

 264136

nyamsuren@sport.gov.mn

Спортын холбоо, клубийн спортын хөгжлийн бодлогын хэрэгжилт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Б.Нямсүрэн

 264136

 

 nyamsuren@sport.gov.mn

Спортын тэмцээн, наадмын тогтолцоо, зохион байгуулалтын бодлогын хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн

Х.Батхишиг

batkhishig@sport.gov.mn

Салбарын стандартын хэрэгжилт , спортыг дэмжих сангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

 

 

Спортын цол зэрэг, мөнгөн шагнал, урамшууллын бодлогын хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн

Б.Баярхүү

bayarkhuu@sport.gov.mn

Үндэсний болон баг, өвлийн спортын бодлогын хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн


Хуваалцах: