Мэдээ

Алсын хараа 2050 хөгжлийн бодлогын тайлан

Алсын хараа 2050 хөгжлийн бодлогын тайлан

Спортын төв ордны цэвэрлэгээ үйлчилгээ гүйцэтгэгчийг шалгаруулах тендерийн баримт бичиг

Спортын төв ордны цэвэрлэгээ үйлчилгээ гүйцэтгэгчийг шалгаруулах тендерийн баримт бичиг

Сонгон шалгаруулалтад оролцсон дасгалжуулагчдын мэдээлэл

Сонгон шалгаруулалтад оролцсон дасгалжуулагчдын мэдээлэл

2023 ОНЫ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ТОДОТГОЛ

2023 ОНЫ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ТОДОТГОЛ

2022 ОНД БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

2022 ОНД БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

ҮНДЭСНИЙ ШИГШЭЭ БАГИЙГ БҮРДҮҮЛЭХ СПОРТЫН ТӨРЛИЙГ СОНГОХ, САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЖУРАМ

ҮНДЭСНИЙ ШИГШЭЭ БАГИЙГ БҮРДҮҮЛЭХ СПОРТЫН ТӨРЛИЙГ СОНГОХ, САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЖУРАМ