Ил тод байдал

ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭХ, СЭЛГЭН АЖИЛЛУУЛАХ СУЛ ОРОН ТООНЫ ЗАР

ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭХ, СЭЛГЭН АЖИЛЛУУЛАХ СУЛ ОРОН ТООНЫ ЗАР

БТСУХ-ны 2022-2023 оны хийгдсэн хөрөнгө оруулалтын ажлын тайлан

БТСУХ-ны 2022-2023 оны хийгдсэн хөрөнгө оруулалтын ажлын тайлан

2023 онд ашиглалтад ороогүй барилга угсралтын ажил

2023 онд ашиглалтад ороогүй барилга угсралтын ажил

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

А ЗААЛНЫ 5 ДУГААР САРЫН ХУВААРЬ

А ЗААЛНЫ 5 ДУГААР САРЫН ХУВААРЬ

ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭХ, СЭЛГЭН АЖИЛЛУУЛАХ СУЛ ОРОН ТООНЫ ЗАР

ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭХ, СЭЛГЭН АЖИЛЛУУЛАХ СУЛ ОРОН ТООНЫ ЗАР

2024 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР УЛИРЛЫН ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН ТАЙЛАН

2024 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР УЛИРЛЫН ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН ТАЙЛАН

2024 оны худалдан авах үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

2024 оны худалдан авах үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

А Заалны 4 дүгээр сарын хуваарь

А Заалны 4 дүгээр сарын хуваар

БТСУХ-НЫ СУЛ ОРОН ТООНЫ АЖЛЫН БАЙРНЫ ЗАР

БТСУХ-НЫ СУЛ ОРОН ТООНЫ АЖЛЫН БАЙРНЫ ЗАР