Ил тод байдал

Спортын төв ордны цэвэрлэгээ үйлчилгээ гүйцэтгэгчийг шалгаруулах тендерийн баримт бичиг

Спортын төв ордны цэвэрлэгээ үйлчилгээ гүйцэтгэгчийг шалгаруулах тендерийн баримт бичиг

Сонгон шалгаруулалтад оролцсон дасгалжуулагчдын мэдээлэл

Сонгон шалгаруулалтад оролцсон дасгалжуулагчдын мэдээлэл

2023 ОНЫ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ТОДОТГОЛ

2023 ОНЫ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ТОДОТГОЛ

2022 ОНД БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

2022 ОНД БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

Биеийн тамир, спортын салбарын хүний нөөцийн хөтөлбөр

Биеийн тамир, спортын салбарын хүний нөөцийн хөтөлбөр

БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН САЛБАРЫН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ ТООЦОХ АРГАЧЛАЛ

БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН САЛБАРЫН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ ТООЦОХ АРГАЧЛАЛ