Ил тод байдал

СПОРТЫН ТӨВ ОРДНЫ ДАХИН ТӨЛӨВЛӨЛТ ХИЙХ” УРЬДЧИЛСАН ЗУРАГ, БИЕТ ЗАГВАРЫН АЖЛЫН ДААЛГАВАР

СПОРТЫН ТӨВ ОРДНЫ ДАХИН ТӨЛӨВЛӨЛТ ХИЙХ” УРЬДЧИЛСАН ЗУРАГ, БИЕТ ЗАГВАРЫН АЖЛЫН ДААЛГАВАР

Төрийн албан хаагчийн 2023 оны сургалтын төлөвлөгөө

Төрийн албан хаагчийн 2023 оны сургалтын төлөвлөгөө

БТСУХ-ны гүйцэтгэх албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар

БТСУХ-ны гүйцэтгэх албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар

ҮНДЭСНИЙ ШИГШЭЭ БАГИЙН ДАСГАЛЖУУЛАГЧ, ТАМИРЧДЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

ҮНДЭСНИЙ ШИГШЭЭ БАГИЙН ДАСГАЛЖУУЛАГЧ, ТАМИРЧДЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН УЛСЫН ХОРООНЫ ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭХ, СЭЛГЭН АЖИЛЛУУЛАХ СУЛ ОРОН ТООНЫ ЗАР

БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН УЛСЫН ХОРООНЫ ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭХ, СЭЛГЭН АЖИЛЛУУЛАХ СУЛ ОРОН ТООНЫ ЗАР